กระบวนการตัดเจาะแผ่นโลหะ

NCT Process

กระบวนการตัดเจาะแผ่นโลหะ( NCT Process ) เป็นกระบวนการเจาะแผ่นโลหะ ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการออกแบบชุดคำสั่งให้เครื่องเจาะ NCT ที่มีความแม่นยำสูง และมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานและข้อกำหนดของหน่วยตรวจสอบคุณภาพ

รายละเอียด

  • การตรวจสอบ Tooling
  • การเรียกใช้ Program จากเครื่อง
  • การเลือกใช้ความเร็วสำหรับ ปั้ม ตัด และเจาะชิ้นงาน
  • การแยกประเภทชิ้นงาน