กระบวนการเชื่อม

Bending Process

กระบวนการเชื่อม ( Welding Process ) หลังจากที่ผ่านกระบวนพับแล้ว ชิ้นส่วนที่เสร็จสิ้นจากกระบวนการพับขึ้นรูปแล้ว จะถูกจ่ายเข้าไปที่หน่วยงานเชื่อมประกอบ เพื่อนำเอาชิ้นส่วนย่อยๆ เหล่านั้น เข้ามารวมกันเป็นชุดๆ ด้วยเครื่องมือจิ๊กเชื่อม ซึ่งเป็นอุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วนย่อยๆ ให้แน่น อีกทั้งยังเป็นตัวกำหนดมิติทางด้านคุณภาพชิ้นส่วนอีกด้วย จากนั้น ชิ้นส่วนเหล่านั้นจะถูกเชื่อมให้ติดกันเป็นรูปร่างตามที่ถูกออกแบบ ก่อนจะถูกถอดออก จากจิ๊กไปเข้าสู่ขั้นตอน การเชื่อมแบบทิก (Tig; Tungsten Inert Gas) หรือก๊าซเฉื่อยอาร์กอน และการเชื่อมแบบสปอต (Spot) หรือแบบความต้านทาน ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของหน่วยตรวจสอบคุณภาพ

รายละเอียด

  • การเชื่อมแบบทิก (Tig; Tungsten Inert Gas)
  • การเชื่อมแบบสปอต (Spot)