กระบวนการพ่นสี 

Coating Process

กระบวนการพ่นสี ( Coating Process ) ชิ้นส่วนโลหะบางชนิดที่สำเร็จรูปจากกระบวนการเชื่อมแล้ว จะถูกนำมาเข้ากระบวนการพ่นสี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันสนิมและสร้างสีสันตามความต้องการของลูกค้า กระบวนการพ่นสีจะประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ หลายขั้นตอน ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของหน่วยตรวจสอบคุณภาพ

รายละเอียด

  • Lorem Ipsum
  • Dolor Sit Amet
  • Consectetur
  • Adipiscing Elit