กระบวนการประกอบชิ้นส่วน

Assembly Process

กระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( Assembly Process ) ชิ้นส่วนโลหะบางรายการที่สำเร็จรูปจากกระบวนการต่าง ทั้งชิ้นส่วนย่อย และชิ้นส่วนหลัก จะถูกจัดส่งเข้ามาที่หน่วยงานประกอบ (Assembly Line) เพื่อให้พนักงานประกอบนำชิ้นส่วนทั้งหมดเหล่านั้น เข้าประกอบบนสายพานลำเลียง โดยการประกอบตามลำดับขั้น ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของหน่วยตรวจสอบคุณภาพ 

รายละเอียด

  • Lorem Ipsum
  • Dolor Sit Amet
  • Consectetur
  • Adipiscing Elit