กระบวนการบรรจุและการจัดส่ง

Packing and Delivery Process

กระบวนการบรรจุและการจัดส่ง ( Packing and Delivery Process ) เมื่อผ่านการรับรองคุณภาพ จากหน่วยงานควบคุมคุณภาพแล้ว ผลิตภัณฑ์จะถูกบรรจุลงหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์อย่างดี เพื่อป้องกันความเสียหาย

รายละเอียด

  • Lorem Ipsum
  • Dolor Sit Amet
  • Consectetur
  • Adipiscing Elit