กระบวนการผลิต

          บริษัท มิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต หน้ากากเครื่องปรับอากาศ (Air Condition Panel) ตู้กดน้ำหยอดเหรียญ(Vending Machine) ตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Electric Panel) ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ และงานขึ้นรูปโลหะอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งกระบวนการผลิตประกอบด้วยกระบวนการดังนี้1. กระบวนการเขียนชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Programming Process

กระบวนการเขียนชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Programming Process ) เป็นกระบวนการเขียนชุดคำสั่งตามแบบจำลองในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อควบคุมเครื่องตัดเจาะ NCT โดยผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียดเพิ่มเติม


2. กระบวนการตัดเจาะแผ่นโลหะ

NCT Process 

กระบวนการตัดเจาะแผ่นโลหะ( NCT Process ) เป็นกระบวนการเจาะแผ่นโลหะ ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการออกแบบชุดคำสั่งให้เครื่องเจาะ NCT ที่มีความแม่นยำสูง และมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานและข้อกำหนดของหน่วยตรวจสอบคุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม


3. กระบวนการพับขึ้นรูป

Bending Process

กระบวนการพับขึ้นรูป ( Bending Process ) เป็นกระบวนการนำชิ้นส่วนโลหะที่ได้จากการเจาะ มาพับขึ้นรูปโลหะ ตามแบบจำลอง ที่เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของหน่วยตรวจสอบคุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม


4. กระบวนการเชื่อม

Welding Process

กระบวนการเชื่อม ( Welding Process ) หลังจากที่ผ่านกระบวนพับแล้ว ชิ้นส่วนที่เสร็จสิ้นจากกระบวนการพับขึ้นรูปแล้ว จะถูกจ่ายเข้าไปที่หน่วยงานเชื่อมประกอบ เพื่อนำเอาชิ้นส่วนย่อยๆ เหล่านั้น เข้ามารวมกันเป็นชุดๆ ด้วยเครื่องมือจิ๊กเชื่อม ซึ่งเป็นอุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วนย่อยๆ ให้แน่น อีกทั้งยังเป็นตัวกำหนดมิติทางด้านคุณภาพชิ้นส่วนอีกด้วย จากนั้น ชิ้นส่วนเหล่านั้นจะถูกเชื่อมให้ติดกันเป็นรูปร่างตามที่ถูกออกแบบ ก่อนจะถูกถอดออก จากจิ๊กไปเข้าสู่ขั้นตอน การเชื่อมแบบทิก (Tig; Tungsten Inert Gas) หรือก๊าซเฉื่อยอาร์กอน และการเชื่อมแบบสปอต (Spot) หรือแบบความต้านทาน ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของหน่วยตรวจสอบคุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม


5. กระบวนการพ่นสี

Coating Process

กระบวนการพ่นสี ( Coating Process ) ชิ้นส่วนโลหะบางชนิดที่สำเร็จรูปจากกระบวนการเชื่อมแล้ว จะถูกนำมาเข้ากระบวนการพ่นสี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันสนิมและสร้างสีสันตามความต้องการของลูกค้า กระบวนการพ่นสีจะประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ หลายขั้นตอน ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของหน่วยตรวจสอบคุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม


6. กระบวนการประกอบชิ้นส่วน

Assembly Process

กระบวนการประกอบชิ้นส่วน ( Assembly Process ) ชิ้นส่วนโลหะบางรายการที่สำเร็จรูปจากกระบวนการต่าง ทั้งชิ้นส่วนย่อย และชิ้นส่วนหลัก จะถูกจัดส่งเข้ามาที่หน่วยงานประกอบ (Assembly Line) เพื่อให้พนักงานประกอบนำชิ้นส่วนทั้งหมดเหล่านั้น เข้าประกอบบนสายพานลำเลียง โดยการประกอบตามลำดับขั้น ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของหน่วยตรวจสอบคุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม


7. กระบวนการรับประกันคุณภาพ

Quality Assurance Process

กระบวนการรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance Process)ชิ้นส่วนต่างเมื่อถูกประกอบเข้าด้วยกันแล้ว จะต้องผ่านหน่วยงานรับประกันคุณภาพ (QA,) ทุกชิ้นก่อนเข้าสู่กระบวนการขั้นต่อไป เพื่อเป็น การสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้คุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม


8. กระบวนการบรรจุและการจัดส่ง

Packing and Delivery Process

กระบวนการบรรจุและการจัดส่ง ( Packing and Delivery Process ) เมื่อผ่านการรับรองคุณภาพ จากหน่วยงานควบคุมคุณภาพแล้ว ผลิตภัณฑ์จะถูกบรรจุลงหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์อย่างดี เพื่อป้องกันความเสียหาย

รายละเอียดเพิ่มเติม