Contact

ติดต่อเรา

         บริษัท มิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด                700/328 หมู่ 6 อมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 (สำนักงานใหญ่)  

 โทร : 0-3821-3231-3, 0-3845-8432-3

 แฟกซ์ : 0-3821-4322

 เมล์: sale@mic-th.co.th

H: จันทร์ - ศุกร์ : 8:00 น. ถึง  18:00 น.