กระบวนการเขียนชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กระบวนการเขียนโปรแกรม

เป็นกระบวนการที่เราสร้างขึ้นสำหรับการเขียนชุดคำสั่งเครื่องตามรุ่นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อควบคุมเครื่องตัด NCT โดยวิศวกร


บริษัท มิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

MIC INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.

700/328 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 (สำนักงานใหญ่) 
โทร.0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3 แฟกซ์.0-3821-4322
Copyright © Mic Industries (Thailand) Co., Ltd. 2019.