ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

DAIKIN BYBCJ

DAIKIN

MITSUBISHI


TOSHIBA

Harness Holder

Angle C


Side Pante Assy

EXTERIOR PANEL MACHINING ROOM  

EL COMPO BOX UPPER COVER


BLIND PLATE

EL.COMPO BOX

PRATITION PLATE


FAN TOP PLATE

RIGHT SIDE PLATE - 1

RIGHT SIDE PLATE - 2RIGHT SIDE PLATE - 3

M250 US/JP

RIGHT SIDE PLATE - 4รายการเครื่องจักร

No
MACHINE
MANUFACTURER
MODEL NAME
MACHINE TONS
QUANTITY
TYPES OF RAW MATERIALS USED TO PRODUCT
MACHINE CAPABILITY
1
NC TURRET PUNCH PRESS
AMADA
EM2510NT
25
2
ALL 0.5-3.2
25 TONS
2
HYDRAULIC PRESS
AMADA
RG-35
35
1
ALL 0.5-3.2
35 TONS
3
HYDRAULIC PRESS
AMADA
RG-80
80
5
ALL 0.5-3.2
80 TONS
4
TORC PAC PRESS
AMADA
110T
110
2
ALL 0.5-3.2
110 TONS
5
TORC PAC PRESS
AMADA
80T
80
1
ALL 0.5-3.2
80 TONS
6
TORC PAC PRESS
AMADA
45T
45
1
ALL 0.5-3.2
45 TONS
7
TORC PAC PRESS
KOMATU
45T
45
1
ALL 0.5-3.2
45 TONS
8
CUTTING MACHINE
AMADA
S-2532
-
1
AL. 0.5-1.0
-
9
CUTTING MACHINE
OKUMURA
RADIAL-AC
-
2
AL. 0.5-1.0
-
10
SPOT WELDING
NAS TOA
SLB-35B5
-
2
SGCC,SPHC,SPCC 0.5-3.2
-
11
SPOT WELDING
TATASU
MODEL35
-
1
SGCC,SPHC,SPCC 0.5-3.2
-
12
SPOT WELDING
DAIHEN
SL-AJ35-600
-
1
SGCC,SPHC,SPCC 0.5-3.2
-
13
SPOT WELDING
OTC
VX-100K(35kVA)
-
1
SGCC,SPHC,SPCC 0.5-3.2
-
14
LONG PRESS
AMADA
20T
20
2
STEEL, AL. 0.5-1.0
20 TONS
15
AUTO TAPPING
BROTHER
BT61-511
-
1
ALL 0.5-3.2
-
16
TAPPING MACHINE
KING
KING-10
-
1
ALL 0.5-3.2
-
17
TAPPING MACHINE
KING
KING-13
-
1
ALL 0.5-3.2
-
18
TIG WELDING MACHINE
PANASONIC
300A DC AC
-
1
STEEL, AL. 0.5-3.2
-
19
TIG WELDING MACHINE
OTC
300A DC AC
-
2
STEEL, AL. 0.5-3.2
-
20
COATING MACHINE
-
-
-
1
SGCC, SPCC, SPHC, ALL THICKNESS
-
21
FLOCKING MACHINE
-
-
-
1
PLASTIC, AL. ALL THICKNESS
-

บริษัท มิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

MIC INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.

700/328 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 (สำนักงานใหญ่) 
โทร.0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3 แฟกซ์.0-3821-4322
Copyright © Mic Industries (Thailand) Co., Ltd. 2019.