ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

DAIKIN BYBCJ

DAIKIN

MITSUBISHI


TOSHIBA

Harness Holder

Angle C


Side Pante Assy

EXTERIOR PANEL MACHINING ROOM  

EL COMPO BOX UPPER COVER


BLIND PLATE

EL.COMPO BOX

PRATITION PLATE


FAN TOP PLATE

RIGHT SIDE PLATE - 1

RIGHT SIDE PLATE - 2RIGHT SIDE PLATE - 3

M250 US/JP

RIGHT SIDE PLATE - 4บริษัท มิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

MIC INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.

700/328 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 (สำนักงานใหญ่) 
โทร.0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3 แฟกซ์.0-3821-4322
Copyright © Mic Industries (Thailand) Co., Ltd. 2019.