ไลน์ประกอบ

จุดแข็งของเราคือมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์หลากหลาย เราได้สะสมประสบการณ์มากมายในการผลิตและการประกอบรวมถึงการเชื่อมและการทำสี เรามีการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญของเราในแต่ละสาขา โดยผู้ฝึกสอนมืออาชีพของบริษัทชั้นนำ ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน การมีทีมผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่หลากหลายเป็นจุดแข็งของ MIC ในการผลิต ซึ่ง บริษัท ของเราได้ประกอบชิ้นส่วนหน้ากากของเครื่องปรับอากาศในไลน์การผลิต เช่น

 • Dakin Model
 • Mitsubishi Model
 • Toshiba Model
 • Other
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

   งานแผ่นโลหะและเครื่องจักร

  การผลิตแผ่นโลหะความแม่นยำเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผลิต บริษัทเราจะขึ้นรูปหรือผลิตแผ่นโลหะอย่างที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการ: ทุกๆความหนา,ทุกๆค่าความคาดเคลื่อน หรือปริมาณใด ๆ เราจะแนะนำให้ลูกค้าพิจารณากระบวนการปั๊มและเจาะที่มีความแม่นยำ แต่ก่อนอื่นเราจะมีการออกแบบเครื่องมือ / แม่พิมพ์และวัสดุที่จะใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณเพื่อใช้ในการพิจารณา เครื่องจักรของเราคือเครื่อง NCT ซึ่งสามารถเจาะวัสดุที่ความหนาได้สูงสุด 3.2 มม. เมื่อเราได้ชิ้นงานที่ผ่านการตัดเจาะแล้ว เราสามารถดัดขึ้นรูปหรือเชื่อมและทำสีตามการออกแบบที่แตกต่างกัน ในขั้นตอนสุดท้ายหากผู้ซื้อขอให้เราประกอบเราก็สามารถกระทำได้ เรามีแรงงานที่มีทักษะหลังดำเนินการเสร็จสิ้น เราจะมีการตรวจสอบ 100% เครื่องจักรของเรา

 • Shearing (SR)
 • Long Press (LP)
 • Spot Welding (SP)
 • HYdraulic Press RG (HP)...
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

   การพ่นกำมะหยี่และการเคลือบผิว

  กระบวนการ flocking หรือการพ่นกำมะหยี่ เป็นกระบวนการที่ฉีดพ่นด้วยกำมะหยี่ทั้งหมดหรือฉีดพ่นเฉพาะบางจุดเท่านั้นเพื่อเคลือบผิวให้พื้นผิวมีลักษณะคล้ายกับกำมะหยี่ กระบวนการพ่นกำมะหยี่ยังแสดงถึงความได้เปรียบในการใช้งานและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจากธุรกิจ flocking แล้ว MIC ยังมีกระบวนการพ่นสีอุตสาหกรรมภายในโรงงานเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับในกรณีของกระบวนการ flocking กระบวนการตรวจสอบสีทั้งหมดได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการลดมลพิษและการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างครอบคลุม

  รายละเอียดเพิ่มเติม


            ด้วยความมุ่งมั่นของ บริษัท มิค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 มาใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมและกระบวนการต่างๆของบริษัท เพื่อให้เกิดความสามารถในการจัดหาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนดของลูกค้ากฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับบริบทและวัตถุประสงค์ของบริษัท และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO 9001 และ ISO 14001 โดยการให้ความสำคัญกับลูกค้า ภาวะผู้นำ การมีส่วนร่วมของบุคลากร การมุ่งเน้นกระบวนการ การปรับปรุง การตัดสินใจ และการบริหารความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท และหวังว่าจะเป็นบริษัทหนึ่งที่พร้อมไปด้วยศักยภาพของบุคลากร และการดำเนินงานที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  บริษัท มิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  MIC INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.

  700/328 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 (สำนักงานใหญ่) 
  โทร.0-3821-3231-3, 0-3845-8482-3 แฟกซ์.0-3821-4322
  Copyright © Mic Industries (Thailand) Co., Ltd. 2019.