กระบวนการ การผลิต

          บริษัท มิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตแผงหน้ากากเครื่องปรับอากาศ,ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและ การปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้าซึ่งกระบวนการผลิตประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้1.กระบวนการเขียนโปรแกรม

กระบวนการเขียนโปรแกรม

เป็นกระบวนการที่เราสร้างขึ้นสำหรับการเขียนชุดคำสั่งเครื่องตามรุ่นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อควบคุมเครื่องตัด NCT โดยวิศวกร

รายละเอียดเพิ่มเติม


2.กระบวนการ NCT

กระบวนการ NCT 

กระบวนการ NCT เป็นกระบวนการตัดเจาะแผ่นโลหะ ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยออกแบบชุดคำสั่งสำหรับเครื่องตัดเจาะ NCT ด้วยความแม่นยำสูงและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการตรวจสอบคุณภาพจากลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม


3. กระบวนการพับขึ้นรูป

กระบวนการพับขึ้นรูป

กระบวนการพับขึ้นรูปเป็นกระบวนการที่นำชิ้นส่วนโลหะที่ได้จากการตัดและเจาะเพื่อพับขึ้นรูปตามการออกแบบตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม


4.กระบวนการเชื่อม

กระบวนการเชื่อม

หลังจากพับขึ้นรูปเสร็จชิ้นส่วนจากกระบวนการขึ้นรูปจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเชื่อมอัดเพื่อนำชิ้นส่วนย่อยนั้นประกอบในชุดจิ๊กเชื่อมซึ่งเป็นอุปกรณ์จับยึดสำหรับชิ้นส่วนเพื่อกำหนดตำแหน่งและขนาดของชิ้นงานนั้น ๆ จะถูกเชื่อมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างตามที่ออกแบบไว้ ก่อนที่จะถูกนำออกจากจิ๊กไปยังขั้นตอน TIG การเชื่อมด้วยก๊าซเฉื่อยทังสเตนหรือก๊าซเฉื่อยอาร์กอนตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม


5.กระบวนการเคลือบพ่นสี

กระบวนการเคลือบพ่นสี

ราภูมิใจนำเสนอการเคลือบสำหรับชิ้นส่วนที่หลากหลายให้การเคลือบผิวที่มีคุณภาพสูงซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการกัดกร่อนการซีดจางการบิ่นและรอยขีดข่วน ชิ้นส่วนที่ได้รับการเชื่อม เราจะนำเข้าสู่กระบวนการพ่นสีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและสร้างสีตามความต้องการของลูกค้ากระบวนการพ่นสีจะประกอบด้วยกระบวนการหลายขั้นตอนตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม


6.ไลน์ประกอบ

ไลน์ประกอบ

ชิ้นส่วนบางรุ่นที่เสร็จสิ้นจากกระบวนการอื่น ๆ ทั้งชิ้นส่วนประกอบและชิ้นส่วนหลักที่พวกเขาจะถูกนำไปยัง Assembly Line เพื่อให้พนักงานนำชิ้นส่วนเหล่านั้นทั้งหมดเข้าสู่สายพานลำเลียงโดยการประกอบในแต่ละขั้นตอนตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม


7.การรับประกันคุณภาพ

การรับประกันคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแล้วทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบจากแผนกรับประกันคุณภาพ (QA.) ก่อนที่จะนำส่งไปยังกระบวนการถัดไปเพื่อความมั่นใจและไว้วางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม


8.กระบวนการบรรจุหีบห่อและจัดส่ง

กระบวนการบรรจุหีบห่อและจัดส่ง

เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากแผนกควบคุมคุณภาพสินค้าจะถูกส่งไปยังกระบวนการบรรจุเพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม