กระบวนการพับขึ้นรูป

กระบวนการพับขึ้นรูป

กระบวนการพับขึ้นรูปเป็นกระบวนการที่นำชิ้นส่วนโลหะที่ได้จากการตัดและเจาะเพื่อพับขึ้นรูปตามการออกแบบตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า

รายละเอียด

  • กำหนดขั้นตอนการทำงาน
  • จุดกำหนดและควบคุมคุณภาพ
  • ข้อควรระวังในการปำิบัติงาน

บริษัท มิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

MIC INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.

700/328 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 (สำนักงานใหญ่) 
โทร.0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3 แฟกซ์.0-3821-4322
Copyright © Mic Industries (Thailand) Co., Ltd. 2019.