การรับประกันคุณภาพ

การรับประกันคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแล้วทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบจากแผนกรับประกันคุณภาพ (QA,) ก่อนที่จะนำส่งไปยังกระบวนการถัดไปเพื่อความมั่นใจและไว้วางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า

รายละเอียด

  • กำหนดขั้นตอนการทำงาน
  • กำหนดหัวข้อการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ
  • หัวข้อคำเตือนในการปฏิบัติงาน

บริษัท มิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

MIC INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.

700/328 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 (สำนักงานใหญ่) 
โทร.0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3 แฟกซ์.0-3821-4322
Copyright © Mic Industries (Thailand) Co., Ltd. 2019.