กระบวนการตัดเจาะแผ่นโลหะ

กระบวนการ NCT

กระบวนการ NCT เป็นกระบวนการตัดเจาะแผ่นโลหะ ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยออกแบบชุดคำสั่งสำหรับเครื่องตัดเจาะ NCT ด้วยความแม่นยำสูงและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการตรวจสอบคุณภาพจากลูกค้า

รายละเอียด

  • การตรวจสอบเครื่องมือ
  • การเรียกใช้โปรแกรมจากเครื่อง
  • การเลือกความเร็วสำหรับการตัดและเจาะชิ้นงาน
  • การจำแนกชิ้นงาน