กระบวนการเชื่อม

กระบวนการเชื่อม

หลังจากพับขึ้นรูปเสร็จชิ้นส่วนจากกระบวนการขึ้นรูปจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเชื่อมอัดเพื่อนำชิ้นส่วนย่อยนั้นประกอบในชุดจิ๊กเชื่อมซึ่งเป็นอุปกรณ์จับยึดสำหรับชิ้นส่วนเพื่อกำหนดตำแหน่งและขนาดของชิ้นงานนั้น ๆ จะถูกเชื่อมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างตามที่ออกแบบไว้ ก่อนที่จะถูกนำออกจากจิ๊กไปยังขั้นตอน TIG การเชื่อมด้วยก๊าซเฉื่อยทังสเตนหรือก๊าซเฉื่อยอาร์กอนตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า

รายละเอียด

  • การเชื่อมทิกหรืออีกชื่อหนึ่งคือการเชื่อมอาร์คทังสเตนแก๊ส
  • การเชื่อมอัด

บริษัท มิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

MIC INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.

700/328 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 (สำนักงานใหญ่) 
โทร.0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3 แฟกซ์.0-3821-4322
Copyright © Mic Industries (Thailand) Co., Ltd. 2019.