กระบวนการบรรจุและการจัดส่ง

กระบวนการบรรจุหีบห่อและจัดส่ง

เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากแผนกควบคุมคุณภาพสินค้าจะถูกส่งไปยังกระบวนการบรรจุเพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้า

รายละเอียด

  • กำหนดขั้นตอนการทำงาน
  • กำหนดหัวข้อการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ
  • หัวข้อคำเตือนในการปฏิบัติงาน